За нас

За нас

“Българско Търговско Медицинско Дружество” ООД е регистрирано през месец април 1997 г. и покрива изцяло дейността на направление “Медицинска техника” на Икономическа група ГЕОХАЙД.

Фирмата е специализирана в доставката на медицински апарати, инструменти и продукти и има утвърдени пълни програми в областта на офталмологията, ОРЛ и оперативната медицина в направленията: офталмология, обща хирургия, ОРЛ.

“Българско Търговско Медицинско Дружество” ООД поддържа добри контакти с всички водещи медицински заведения.

От месец януари 2001 година в Икономическа група ГЕОХАЙД, чийто член е “Българско Търговско Медицинско Дружество” ООД, е внедрена система за качество ISO 9001:2015 със сертификат за одобрение №170289, а от декември 2009 година е издаден на “Българско Търговско Медицинско Дружество” ООД самостоятелен сертификат за одобрение на внедрената Система за управление на качеството с №SOF0170289/A.

Нашият опит се базира на:

  • Дългогодишното ни успешно присъствие на Българския пазар;
  • Висококвалифицираните специалисти, с които нашата компания разполага;
  • Представителството ни за България и контактите ни с водещи Световни компании;
  • Гордостта, че сред нашите клиенти са авторитетни организации и дружества;
  • Изискванията и критериите на ISO 9001 – процес, внедрен в нашите структури.

“Българско Търговско Медицинско Дружество” ООД разполага с най-модерно оборудване, инструментариум и софтуерни продукти, необходими за професионалното изпълнение на поетите ангажименти и договорености. Опитът и мотивацията на специалистите и утвърдения собствен стил на работа са гарант за качество на продуктите с марка БТМД.

“Българско Търговско Медицинско Дружество” ООД има изградена модерна собствена сервизна база, покриваща територията на цялата страна и оборудвана с високотехнологични средства и инструментариум за инсталация, диагностика, проверка, поправка, ремонт и настройки. Сервизната база осигурява гаранционната и следгаранционна поддръжка и е оторизиранa от фирмите производителки. Сервизът осигурява годишни прегледи за тестване, профилактика и проверка на оборудването. Богатият опит, квалификацията и творческия дух на сертифицираните специалисти от сервизната база гарантират удовлетвореността и безпроблемната експлоатация на продаваните от “Българско Търговско Медицинско Дружество” ООД оборудване и решения.