1
Българско Търговско Медицинско Дружество
Образна диагностика на преден сегмент
Разгледайте предлаганите продукти
2
Българско Търговско Медицинско Дружество
Юнити и столове
Разгледайте предлаганите продукти

категории продукти

Нашите партньори

За нас


“Българско Търговско Медицинско Дружество” ООД покрива изцяло дейността на направление “Медицинска техника” на Икономическа група ГЕОХАЙД. Фирмата е специализирана в доставката на медицински апарати, инструменти и продукти и има утвърдени пълни програми в областта на офталмологията, ОРЛ и оперативната медицина в направленията: офталмология, обща хирургия, ОРЛ.