1
Българско Търговско Медицинско Дружество
Диагностика
Разгледайте предлаганите продукти
2
Българско Търговско Медицинско Дружество
Юнити и столове
Разгледайте предлаганите продукти
3
БЪЛГАРСКО ТЪРГОВСКО МЕДИЦИНСКО ДРУЖЕСТВО
РЕФРАКЦИЯ
Разгледайте предлаганите продукти

категории продукти

Нашите партньори

За нас


“Българско Търговско Медицинско Дружество” ООД покрива изцяло дейността на направление “Медицинска техника” на Икономическа група ГЕОХАЙД. Фирмата е специализирана в доставката на медицински апарати, инструменти и продукти и има утвърдени пълни програми в областта на офталмологията, ОРЛ и оперативната медицина в направленията: офталмология, обща хирургия, ОРЛ.